Marketing BĐS bằng Short Video

Marketing BĐS bằng SHORT VIDEO 🎤Host: Ms. La Kim Mỹ Duyên ⏰ 10:30 Thứ 5, ngày 14.09 📍Văn phòng IQI Hà Nội - 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa
320 students enrolled

Marketing BĐS bằng SHORT VIDEO

🎤Host: Ms. La Kim Mỹ Duyên
⏰ 10:30 Thứ 5, ngày 14.09
📍Văn phòng IQI Hà Nội – 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Section

1
Marketing BĐS bằng SHORT VIDEO