Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm – trung tâm tương lai thành phố Hồ Chí Minh

Thủ Thiêm sẽ là trung tâm tài chính trong tương lai của TP. HCM. Chính vì vậy nơi đây sẽ là nơi thu hút các cư dân muốn sở hữu một nơi ở đẳng cấp nhất thành phố. Việc hiểu rõ giá trị của Thủ Thiêm sẽ giúp các môi giới tiếp cận và thuyết [...]
157 students enrolled

Thủ Thiêm sẽ là trung tâm tài chính trong tương lai của TP. HCM. Chính vì vậy nơi đây sẽ là nơi thu hút các cư dân muốn sở hữu một nơi ở đẳng cấp nhất thành phố. Việc hiểu rõ giá trị của Thủ Thiêm sẽ giúp các môi giới tiếp cận và thuyết phục được các nhà đầu tư tiềm năng.

Những nội dung chính

  • Vị trí và tiềm năng của Thủ Thiêm
  • Cơ sở hạ tầng tại Thủ Thiêm
  • Các dự án tại Thủ Thiêm hiện tại và tương lai
  • Dự án The Opera Residence – thuộc dự án The Metropole

Đối tượng xem video này

Những môi giới muốn tiếp cận các khách hàng có điều kiện và nhu cầu muốn đầu tư tại Thủ Thiêm.

Starting Course

1
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour
2
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour
3
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour

Starting Course

1
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour

Starting Course

1
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour

Starting Course

1
Nắm bắt thị trường Thủ Thiêm
2hour