Năm Hết, Tết Đến, Lên Kế Hoạch 2023 Nào!!!

Chúng ta đang ở những ngày cuối của năm 2022. Đây là lúc mỗi người nhìn lại hành trình đã qua trong năm cũ, và vạch ra những kế hoạch tốt đẹp cho năm tới. 👉👉👉Hiểu được nhu cầu của mng, Mr. Quyết Trần - Sale Manager IQI Vietnam - đã có buổi Terrific Tuesday [...]
196 students enrolled

Chúng ta đang ở những ngày cuối của năm 2022. Đây là lúc mỗi người nhìn lại hành trình đã qua trong năm cũ, và vạch ra những kế hoạch tốt đẹp cho năm tới.

👉👉👉Hiểu được nhu cầu của mng, Mr. Quyết Trần – Sale Manager IQI Vietnam – đã có buổi Terrific Tuesday về “NĂM HẾT, TẾT ĐẾN, LÊN KẾ HOẠCH 2023 NÀO!!!”.
Những đại diện kinh doanh chưa thể định hướng mục tiêu và kế hoạch trong năm 2023,, hoặc cảm thấy bị “lạc đường” thì hãy tham gia buổi TT để anh Quyết có thể giúp bạn nhé!

1
Terrific Tuesday 20.12 - CÁC CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING HIỆU QUẢ