Nâng cấp các kỹ năng chốt deals trên bàn

Giai đoạn quan trọng nhất của cả quá trình giao dịch là gì, đó chính là giai đoạn "chốt deals"! Video này sẽ mang đến những kiến thức và kinh nghiệm cốt lõi nhất của một môi giới chuyên nghiệp khi tương tác trực tiếp với khách hàng trong quá trình giao dịch, đặc biệt [...]
84 students enrolled

Giai đoạn quan trọng nhất của cả quá trình giao dịch là gì, đó chính là giai đoạn “chốt deals”! Video này sẽ mang đến những kiến thức và kinh nghiệm cốt lõi nhất của một môi giới chuyên nghiệp khi tương tác trực tiếp với khách hàng trong quá trình giao dịch, đặc biệt là giai đoạn chốt deals.

Những nội dung chính

  • Những câu hỏi quan trọng trước khi chốt deals
  • Những nhu cầu thực sự của khách hàng
  • Giá trị cốt lõi

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Nâng cấp kỹ năng chốt deals trên bàn
2
Nâng cấp kỹ năng chốt deals trên bàn

1
Nâng cấp kỹ năng chốt deals trên bàn