Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Networking & Personal Branding

🌟Networking hay Personal Branding đều là những phương tiện giúp thiết lập và mở rộng mối quan hệ rất hữu hiệu. Nhưng để bán hàng cho những người trong mối quan hệ này có dễ dàng hay không? ⁉️ Nếu các đại diện kinh doanh cũng đang quan tâm vấn đề này, buổi Terrific Thursday [...]
342 students enrolled

🌟Networking hay Personal Branding đều là những phương tiện giúp thiết lập và mở rộng mối quan hệ rất hữu hiệu. Nhưng để bán hàng cho những người trong mối quan hệ này có dễ dàng hay không?

⁉️ Nếu các đại diện kinh doanh cũng đang quan tâm vấn đề này, buổi Terrific Thursday vào sáng mai về nội dung “Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Networking và Personal Branding”. Hãy tham gia ngay để nghe những chia sẻ hữu ích từ 2 “master” về Networking và Personal Branding:
🎤Phạm Minh Tú – Business Development Director
🎤Huỳnh Thị Trâm – Head Of Team

1
Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Networking và Personal Branding

IQITraining_ChinhPhucSoCap

File size: 2 mB