11 Tuyệt Kỹ Chăm Sóc Khách Hàng – Siêng Năng Không Lo Thiếu Khách

🤩 Không chỉ 1 mà cả 2 Giám đốc Kinh doanh IQI Vietnam, Ms. Duyên La & Ms. Thiên Ân sẽ chia sẻ với mng "11 TUYỆT KỸ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG" 👉 Chủ đề này sẽ giúp mng cải thiện khả năng tương tác, nâng cao mối quan hệ với KH mới và cũ, [...]
391 students enrolled

🤩 Không chỉ 1 mà cả 2 Giám đốc Kinh doanh IQI Vietnam, Ms. Duyên La & Ms. Thiên Ân sẽ chia sẻ với mng “11 TUYỆT KỸ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”
👉 Chủ đề này sẽ giúp mng cải thiện khả năng tương tác, nâng cao mối quan hệ với KH mới và cũ, gói gọn trong 11 tuyệt kỹ đc đút kết từ nhiều năm kinh nghiệm của cả 2 DOS tài năng.

1
11 Tuyệt Kỹ Chăm Sóc Khách Hàng – Siêng Năng Không Lo Thiếu Khách
2
11 Tuyệt Kỹ Chăm Sóc Khách Hàng – Siêng Năng Không Lo Thiếu Khách

11 Tuyệt Kỹ Chăm Sóc Khách Hàng

File size: 16 mB