Nghệ thuật trình bày và chốt deal

Bước chân vào nghề sales, bạn phải sở hữu một số kỹ năng nhất định như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt tâm lý, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục,… Trong đó, khả năng trình bày với khách hàng không chỉ là kỹ năng giúp salesman giới thiệu sản phẩm thu [...]
109 students enrolled

Bước chân vào nghề sales, bạn phải sở hữu một số kỹ năng nhất định như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt tâm lý, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục,…

Trong đó, khả năng trình bày với khách hàng không chỉ là kỹ năng giúp salesman giới thiệu sản phẩm thu hút, thuyết phục khách hàng trong một khoảng thời gian xác định, mà còn giúp bạn phát triển sự nghiệp dễ dàng hơn trong những vai trò quan trọng.

Những nội dung chính

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Nghệ thuật trình bày và chốt deal
2
Nghệ thuật trình bày và chốt deal