Nguyên tắc 1000 phút & Kỹ năng quản lý Thời gian

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao mình luôn bận rộn nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu?" "Mình thực sự bận rộn hay đang phí thời gian?" Trong bài học này, Chị Thiên Ân - Director of Sales IQI Vietnam sẽ giúp các chiến binh IQI có một cái nhìn khác về quỹ [...]
71 students enrolled
Có bao giờ bạn tự hỏi:
❓“Tại sao mình luôn bận rộn nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu?”
❓“Mình thực sự bận rộn hay đang phí thời gian?”
Trong bài học này, Chị Thiên Ân – Director of Sales IQI Vietnam sẽ giúp các chiến binh IQI có một cái nhìn khác về quỹ thời gian của mỗi người.
📌 Sự khác nhau ở đây nằm ở kỹ năng sử dụng thời gian của mỗi người. Sắp xếp thời gian khoa học sẽ giúp tăng hiệu suất, chất lượng công việc và giảm thiểu căng thẳng về mặt tinh thần.

Ai nên xem video này?

Dù là Đại diện kinh doanh BDS hoặc bất kỳ ngành nghề nào, để thành công, quản lý thời gian là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất.

1
NGUYÊN TẮC 1000 PHÚT và Kỹ năng quản lý Thời gian
2
NGUYÊN TẮC 1000 PHÚT và Kỹ năng quản lý Thời gian