OPI 03.04_Chương Trình BĐS Định Cư HY LẠP

Định cư Châu Âu bằng hình thức đầu tư Bất Động Sản Hy Lạp 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Speaker: PIC Hy Lạp – Mr. Nguyễn Bình An @NhaDiTru    Nội dung buổi chia sẻ: 1. Khám phá sơ lược về đất nước Hy Lạp 2. Chương trình Golden Visa (Đầu tư nhận thẻ xanh Hy Lạp) 3. Chân […]

Định cư Châu Âu bằng hình thức đầu tư Bất Động Sản Hy Lạp 🇬🇷🇬🇷🇬🇷

Speaker: PIC Hy Lạp – Mr. Nguyễn Bình An @NhaDiTru 

 

Nội dung buổi chia sẻ:

1. Khám phá sơ lược về đất nước Hy Lạp

2. Chương trình Golden Visa (Đầu tư nhận thẻ xanh Hy Lạp)

3. Chân dung khách hàng và các cập nhật mới nhất từ chương trình Golden Visa Hy Lạp.

1
OPI 03.04_ CHƯƠNG TRÌNH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊNH CƯ HY LẠP
1h 10mins