Persuasive Framing

👉 Với chủ đề "PERSUASIVE FRAMING". Anh Nguyễn Thành Trung sẽ giúp bạn khám phá những phản xạ tự nhiên của não bộ con người, và nắm bắt lợi thế từ đó để giúp bạn đạt hiệu quả tối đa trong cuộc giao tiếp. Một trong những kỹ năng giao tiếp nâng cao, làm chủ [...]
116 students enrolled

👉 Với chủ đề “PERSUASIVE FRAMING”. Anh Nguyễn Thành Trung sẽ giúp bạn khám phá những phản xạ tự nhiên của não bộ con người, và nắm bắt lợi thế từ đó để giúp bạn đạt hiệu quả tối đa trong cuộc giao tiếp.
Một trong những kỹ năng giao tiếp nâng cao, làm chủ và điều hướng đối phương trong bất cứ cuộc hội thoại nào.

Những nội dung chính

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh Bất động sản

1
Persuasive framing
2
Persuasive framing

1
Persuasive framing