Review dự án 06.03 – THE GLOBAL CITY

BUỔI REVIEW THE GLOBAL CITY TUẦN 1 – THÁNG 3 🎤Ms. Lê Thị Mai Hoa 🎤Mr. Phạm Minh Tú   Những cập nhật mới mẻ và đầy hấp dẫn từ Masterise Homes và dự án The Global City sẽ được chị Hoa và anh Tú chia sẻ đến mọi người trong buổi này!

BUỔI REVIEW THE GLOBAL CITY TUẦN 1 – THÁNG 3

🎤Ms. Lê Thị Mai Hoa

🎤Mr. Phạm Minh Tú

 

Những cập nhật mới mẻ và đầy hấp dẫn từ Masterise Homes và dự án The Global City sẽ được chị Hoa và anh Tú chia sẻ đến mọi người trong buổi này!

1
Review dự án 06.03_ THE GLOBAL CITY