Science & Problem Solving

Terrific Thursday 16.06 - "SCIENCE & PROBLEM SOLVING" 🎤 Mr. Nguyễn Thành Trung - Managing Director IQI Vietnam Không thể phủ nhận tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving) trong cuộc sống và đặc biệt là môi trường làm việc. Dù đây là khả năng khác nhau của mỗi người, [...]
323 students enrolled

Terrific Thursday 16.06 – “SCIENCE & PROBLEM SOLVING
🎤 Mr. Nguyễn Thành Trung – Managing Director IQI Vietnam

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving) trong cuộc sống và đặc biệt là môi trường làm việc. Dù đây là khả năng khác nhau của mỗi người, tuy nhiên kỹ năng này hoàn toàn có thể cải thiện.
Thông qua bài training này, anh Trung sẽ giúp các chiến binh IQI
👉 Tìm hiểu về các kiến thức khoa học, phản xạ của não bộ và dùng nó để áp dụng vào kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc tư vấn, bán hàng.
👉 Nâng cao hiệu quả công việc, quản lý nhờ giải quyết tình huống bất ngờ và phức tạp.
💥 Bên cạnh đó là những bí mật để gia tăng kiến thức cực nhanh trong thời gian ngắn.

1
Terrific Tuesday 16.06 - SCIENCE & PROBLEM SOLVING
2
Terrific Tuesday 16.06 - SCIENCE & PROBLEM SOLVING
3
Terrific Tuesday 16.06 - SCIENCE & PROBLEM SOLVING