System Chốt Deal Ngay Buổi Gặp Đầu Tiên

Đối với các Đại diện kinh doanh dù đã có nhiều kinh nghiệm, các bạn cũng rất khó khăn trong việc chờ đợi phản hồi của khách hàng một cách thụ động. Các giao dịch này sẽ diễn ra trong thời gian rất dài, ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Khách hàng. Trong [...]
375 students enrolled

💼Đối với các Đại diện kinh doanh dù đã có nhiều kinh nghiệm, các bạn cũng rất khó khăn trong việc chờ đợi phản hồi của khách hàng một cách thụ động. Các giao dịch này sẽ diễn ra trong thời gian rất dài, ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Khách hàng.

📚Trong buổi Terrific Thursday này, anh Nguyễn Thành Trung – Managing Director IQI Vietnam đã chia sẻ về “SYSTEM ĐỂ CHỐT DEAL NGAY BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN” – Phương pháp tư vấn này một trong những kỹ năng cao cấp của nghệ thuật bán hàng.

✅Mọi đại diện kinh doanh cần nghiên cứu các bước tiếp cận và trình bày hết sức kỹ lưỡng theo một quy trình đã được nghiên cứu từ các nhà chuyên môn. Điều này giúp đạt được sự tin tưởng của khách hàng một cách chính xác và nhanh nhất ngay trong cuộc gặp gỡ. Đây là một vũ khí rất lợi hại tuy nhiên cần luyện tập thật nhuần nhuyễn để đạt được hiệu quả sử dụng.

👉Tại IQI chúng tôi luôn có những chủ đề đào tạo mới mẻ hằng tuần, giúp mọi thành viên nâng cao bản thân và từng bước trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn bất động sản.

1
Terrific Tuesday 16.12 - SYSTEM ĐỂ CHỐT DEAL NGAY BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN
2
Terrific Tuesday 16.12 - SYSTEM ĐỂ CHỐT DEAL NGAY BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN