System of Closing Deal in 60 Minutes

🔥Terrific Thursday 11.11- "SYSTEM OF CLOSING DEAL IN 60 MINUTES" 🔥 🤵🏻‍♀️ Speaker: Mr. Nguyễn Thành Trung - Managing Director IQI Vietnam 🤷‍♀️ Bạn có từng hỏi “Tại sao rất nhiều người chốt sales rất “mát tay” nhưng cũng có nhiều người chốt sales rất khổ sở mà vẫn không hiệu quả”❓ 📌Sự khác biệt [...]
241 students enrolled

🔥Terrific Thursday 11.11- “SYSTEM OF CLOSING DEAL IN 60 MINUTES” 🔥
🤵🏻‍♀️ Speaker: Mr. Nguyễn Thành Trung – Managing Director IQI Vietnam

🤷‍♀️ Bạn có từng hỏi “Tại sao rất nhiều người chốt sales rất “mát tay” nhưng cũng có nhiều người chốt sales rất khổ sở mà vẫn không hiệu quả”❓

📌Sự khác biệt nằm ngay “phút giây gặp gỡ” khi Khách hàng đã đặt cuộc hẹn với bạn hoặc gặp bạn tại nhà mẫu, điều này thể hiện sự quan tâm của họ với sản phẩm, ⏳và đây chính là thời điểm mấu chốt và lý tưởng nhất, thậm chí nó là cuộc gặp lần đầu tiên. Sẽ có vô vàn thứ tiêu cực khác tác động đến họ sau buổi gặp đó! 🙅‍♂️🙅‍♂️

🪓Đây là bí quyết của mọi sales tinh nhuệ, họ đã làm điều đó như thế nào?

🚀Cùng xem video training này, nâng cấp kỹ năng và hoàn thiện bản thân trở thành một chiến binh thật tinh nhuệ!🚀

1
System of Closing Deal in 60 Minutes

System of Closing Sales in first meeting

File size: 352 kb