Thành thạo kỹ năng telesale – bán hàng qua điện thoại

Training cách thức để thành thạo khả năng giao dịch với khách hàng qua điện thoại. Những nội dung chính *Nguyên tắc chào hàng qua điện thoại. 1- Cười 2- Thông báo tên, công ty 3- Đi thẳng vào vấn đề. 4- Đơn giản ngắn gọn. 5- Hài hước 6- Yêu cầu giúp đỡ hoặc [...]
198 students enrolled

Training cách thức để thành thạo khả năng giao dịch với khách hàng qua điện thoại.

Những nội dung chính

*Nguyên tắc chào hàng qua điện thoại.
1- Cười
2- Thông báo tên, công ty
3- Đi thẳng vào vấn đề.
4- Đơn giản ngắn gọn.
5- Hài hước
6- Yêu cầu giúp đỡ hoặc được giúp đỡ.
7- Thông báo có một thông tin quan trọng.

Xây dựng một kịch bản như thế nào cho hiệu quả.
1- Tạo được sự chú ý
2- Tạo thích thú
3- Kích thích ham muốn
4- Chốt
*Cùng chia sẻ các thông điệp

Đối tượng xem video này

Các nhân viên kinh doanh BĐS

Starting Course

1
Thành thạo kỹ năng telesale - bán hàng qua điện thoại
1h45m
2
Thành thạo kỹ năng telesale - bán hàng qua điện thoại
1h45m
3
Thành thạo kỹ năng telesale - bán hàng qua điện thoại
1h45m