Thị Trường Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm

🔥 Terrific Tuesday 14.04 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM 🔥 Speaker: Ms. Thảo Nguyễn - Project & Sales Manager IQI Vietnam 💪💪 Nhằm cập nhật thị trường nghỉ dưỡng mới nhất đầu Quý 2-2022 và thống kê thông tin các dự án tại Hồ Tràm, chị Thảo Nguyễn sẽ thực [...]
218 students enrolled

🔥 Terrific Tuesday 14.04 – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM 🔥
Speaker: Ms. Thảo Nguyễn – Project & Sales Manager IQI Vietnam

💪💪 Nhằm cập nhật thị trường nghỉ dưỡng mới nhất đầu Quý 2-2022 và thống kê thông tin các dự án tại Hồ Tràm, chị Thảo Nguyễn sẽ thực hiện buổi TT sáng Thứ 5 tuần này.
💥💥 Đây là buổi trainning tổng quát quan trọng của Thị trường giàu tiềm năng mà IQI hướng đến và đang ngày càng có nhiều KH tiềm năng quan tâm. Vì vậy đừng bỏ lỡ!

1
Terrific Thursday 14.04 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM

1
Terrific Thursday 14.04 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM

1
Terrific Thursday 14.04 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM