Thiết Lập Mục Tiêu Hiệu Quả Nhất

Đến công ty, tham gia những buổi họp, nghe chia sẻ chốt deal.... nhưng khi bắt đầu làm thì không biết bắt đầu từ đâu⁉️ hoặc cố gắng làm rất nhiều lại chưa mang lại kết quả ⁉️ Nếu bạn cũng đang như thế, thì hãy tham gia buổi Terrific Tuesday này để Mr. Nguyễn [...]
222 students enrolled

Đến công ty, tham gia những buổi họp, nghe chia sẻ chốt deal….
nhưng khi bắt đầu làm thì không biết bắt đầu từ đâu⁉️
hoặc cố gắng làm rất nhiều lại chưa mang lại kết quả ⁉️

Nếu bạn cũng đang như thế, thì hãy tham gia buổi Terrific Tuesday này để Mr. Nguyễn Tấn Hoàng Vũ – Head Of Team IQI Vietnam giúp bạn. Vì trong buổi TT này, Mr. Vũ sẽ chia sẻ về “THIẾT LẬP MỤC TIÊU HIỆU QUẢ NHẤT”.

1
Thiết Lập Mục Tiêu Hiệu Quả Nhất