‘Thôi Miên’ Khách Hàng Trong Nhà Mẫu

🏘Nhà mẫu là nơi giúp cho việc tư vấn trở nên dễ dàng hơn vì khách thấy được sản phẩm thực tế. Nhưng đôi khi việc không thông thạo trong kỹ năng tư vấn cho khách ở nhà mẫu đã gây ra nhiều trường hợp đáng tiếc. ☀️ Buổi training này, Ms. Duyên La - [...]
265 students enrolled

🏘Nhà mẫu là nơi giúp cho việc tư vấn trở nên dễ dàng hơn vì khách thấy được sản phẩm thực tế. Nhưng đôi khi việc không thông thạo trong kỹ năng tư vấn cho khách ở nhà mẫu đã gây ra nhiều trường hợp đáng tiếc.

☀️ Buổi training này, Ms. Duyên La – Director Of Sales IQI Vietnam sẽ có buổi Fabulous Friday với nội dung “THÔI MIÊN KHÁCH HÀNG TRONG NHÀ MẪU”. Các đại diện kinh doanh sẽ được Ms. Duyên La chia sẻ những kỹ năng trước và trong khi tư vấn tại Nhà mẫu, giúp “đốn ngã trái tim” của khách hàng và chốt deal ngay tại nhà mẫu.

1
Fabulous Friday 11.11 - THÔI MIÊN KHÁCH HÀNG TRONG NHÀ MẪU
2
Fabulous Friday 11.11 - THÔI MIÊN KHÁCH HÀNG TRONG NHÀ MẪU