Thu thập & phản hồi ý kiến khách hàng

Một trong những kỹ năng quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua mà các môi giới bất động sản cần có, đó chính là thu thập và phản hồi ý kiến khách hàng.

Main Features

  • Các vấn đề về pháp lý
  • Kiến thức về vị trí dự án
  • Thông tin dự án
  • Tiện ích dự án

Who is the target audience?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Thu thập & phản hồi ý kiến khách hàng

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review