Tổng Quan Danh Mục Bất Động Sản Quý 2-3.2022 & Định Hướng Sản Phẩm

🔥 TỔNG QUAN DANH MỤC ĐẦU TƯ BDS QUÝ 2-3/2022 & ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM 🔥 Được thực hiện trực tiếp bởi Ms. Minh Thư - General Director IQI Vietnam 😍 ——————————- Nhằm cập nhật lại tổng quan thị trường BDS và toàn bộ danh mục sản phẩm IQI Vietnam đang phân phối. Trong buổi [...]
220 students enrolled

🔥 TỔNG QUAN DANH MỤC ĐẦU TƯ BDS QUÝ 2-3/2022 & ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM 🔥
Được thực hiện trực tiếp bởi Ms. Minh Thư – General Director IQI Vietnam 😍
——————————-

Nhằm cập nhật lại tổng quan thị trường BDS và toàn bộ danh mục sản phẩm IQI Vietnam đang phân phối.
Trong buổi TT này, chị Thư cũng sẽ chia sẻ về cách học dự án dễ dàng, định hướng những sản phẩm đầu tư giúp tiếp cận khách hàng cho các chiến binh IQI.
Từ đó hình thành lộ trình bán hàng cụ thể và chiến lược cho mỗi cá nhân trong Quý 2 và 3 – vốn là giai đoạn quan trọng khai thác khách hàng đầu tư trong năm 2022.
——————————-
Đừng bỏ lỡ buổi Training này!

1
Terrific Thursday 22.03 - TỔNG QUAN DANH MỤC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ 2-3.2022 & ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM

1
Terrific Thursday 22.03 - TỔNG QUAN DANH MỤC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ 2-3.2022 & ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM