Tổng Quan Kiến Thức Bất Động Sản

👉 Topic: "TỔNG QUAN KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN 🗣 Speaker: Ms. Hiển Phạm - Sales Manager IQI Vietnam ---------------------------------- 🌟 Buổi Training này được thực hiện bởi Team IPRO, Ms. Hiển Phạm chia sẻ lại kiến thức tổng quan trong nghề môi giới cũng như kinh nghiệm dày dặn của bản thân! 👍 Dù [...]
279 students enrolled

👉 Topic: “TỔNG QUAN KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN
🗣 Speaker: Ms. Hiển Phạm – Sales Manager IQI Vietnam

———————————-

🌟 Buổi Training này được thực hiện bởi Team IPRO, Ms. Hiển Phạm chia sẻ lại kiến thức tổng quan trong nghề môi giới cũng như kinh nghiệm dày dặn của bản thân!

👍 Dù bạn đã vượt qua những buổi training đầu vào của IQI hoặc đã có kinh nghiệm, buổi training này vẫn rất cần thiết để củng cố kiến thức và học hỏi kinh nghiệm bán hàng tuyệt vời từ Ms. Hiển Phạm.

 

1
Terrific Thursday 17.02 - TỔNG QUAN KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Quy Trình Mua Bán BDS Sơ Cấp

File size: 775 kb