Saigon Property Tour

Cùng điểm qua các khu vực hạ tầng và cập nhật thị trường Bất Động Sản 🏡 dự án với các chuyên gia leader của IQI Vietnam ✔️Trung tâm Quận 1 : The Marq, GMS, One Central - Ms. Duyên La DOS ✔️Quận 2 : Precia, Lumiere, Thao Dien Green, The River, Metropole - Mr. [...]
892 students enrolled

Cùng điểm qua các khu vực hạ tầng và cập nhật thị trường Bất Động Sản 🏡 dự án với các chuyên gia leader của IQI Vietnam

✔️Trung tâm Quận 1 : The Marq, GMS, One Central – Ms. Duyên La DOS

✔️Quận 2 : Precia, Lumiere, Thao Dien Green, The River, Metropole – Mr. Quyet Tran SM va Ms. Xuan Phuong SM

✔️Quận 9 : MCP, The 9, Vinhomes Grand Park, Verosa Park – Ms. Thiên Ân DOS

✔️Quận 7 : Celesta Rise & Heights – Ms. Thao Nguyen SM

✔️Đồng Nai: Aqua City, ID Junction, SwanBay SwanPark – Ms. Trinh Vo SM

Phần 1 - Quận 1 | Saigon Property Tour

1
Phần 1 - Quận 1 | Saigon Property Tour
2
Phần 1 - Quận 1 | Saigon Property Tour

Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour

1
Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour
2
Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour

Phần 2 - Quận 2 | Saigon Property Tour

1
Phần 2 - Quận 2 | Saigon Property Tour
2
Phần 2 - Quận 2 | Saigon Property Tour

Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour

1
Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour
2
Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour
3
Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour
4
Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour

Phần 3 - Quận 9 | Saigon Property Tour

1
Phần 3 - Quận 9 | Saigon Property Tour
2
Phần 3 - Quận 9 | Saigon Property Tour
3
Phần 3 - Quận 9 | Saigon Property Tour

Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour

1
Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour
2
Phần 4 - Quận 7 | Saigon Property Tour

Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour

1
Phần 5 - Đồng Nai | Saigon Property Tour