Training Chuyên Sâu Bất Động Sản Chuyển Nhượng

Terrific Thursday 16.09 - TRAINING CHUYÊN SÂU CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 🔥 Buổi Terrific Thursday sáng mai sẽ có sự xuất hiện của 2 Giám đốc kinh doanh IQI Vietnam, chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân và chị La Kim Mỹ Duyên sẽ đem đến cho mọi người chủ đề “TRAINING CHUYÊN SÂU CHUYỂN NHƯỢNG [...]
483 students enrolled

Terrific Thursday 16.09 – TRAINING CHUYÊN SÂU CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

🔥 Buổi Terrific Thursday sáng mai sẽ có sự xuất hiện của 2 Giám đốc kinh doanh IQI Vietnam, chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân và chị La Kim Mỹ Duyên sẽ đem đến cho mọi người chủ đề “TRAINING CHUYÊN SÂU CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN”

🌟 Với chủ đề này, Ms. Thiên Ân và Ms. Duyên La sẽ đem đến cho các chiến binh IQI Vietnam những kiến thức chuyên sâu, giải đáp tất tần tật các thắc mắc và nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ ký gửi hàng chuyển nhượng mà mọi môi giới đều cần biết.

1
Training Chuyên Sâu Chuyển Nhượng Bất Động Sản
2
Training Chuyên Sâu Chuyển Nhượng Bất Động Sản
3
Training Chuyên Sâu Chuyển Nhượng Bất Động Sản
4
Training Chuyên Sâu Chuyển Nhượng Bất Động Sản

1
Training Chuyên Sâu Chuyển Nhượng Bất Động Sản