Training dự án 14.12_ GIẢI MÃ EATON PARK

Giải mã Eaton Park – Toạ độ mới dành cho giới thượng lưu   🎤 Mr. Phạm Minh Tú – Business Development Director 🎤 Ms. Võ Thanh Trúc – Director of Sales

Giải mã Eaton Park – Toạ độ mới dành cho giới thượng lưu

 

🎤 Mr. Phạm Minh Tú – Business Development Director

🎤 Ms. Võ Thanh Trúc – Director of Sales

1
Training dự án 14.12_ GIẢI MÃ EATON PARK - Toạ Độ Mới Cho Giới Thượng Lưu