Training dự án 19.01 _ EATON PARK

 TRAINING DỰ ÁN EATON PARK 19.01.2024 🎤 Mr. Mai Anh Việt Giám đốc quản lý cao cấp Gamuda Land

129 students enrolled

 TRAINING DỰ ÁN EATON PARK 19.01.2024

🎤 Mr. Mai Anh Việt

Giám đốc quản lý cao cấp Gamuda Land

1
Training dự án 19.01_ EATON PARK