Training dự án 20.05 – Kỹ năng Tư vấn tại Nhà Mẫu MT EASTMARK

Buổi training thực tế tại Nhà Mẫu "KỸ NĂNG TƯ KHÁCH TẠI NHÀ MẪU _ MT EASTMARK CITY" 🎤 Mr. Hoàng Vũ - HOT IQI Vietnam
110 students enrolled

Buổi training thực tế tại Nhà Mẫu

“KỸ NĂNG TƯ KHÁCH TẠI NHÀ MẪU _ MT EASTMARK CITY”
🎤 Mr. Hoàng Vũ – HOT IQI Vietnam

1
Training dự án 20.05 - Kỹ năng Tư vấn tại Nhà mẫu MT EASTMARK

1
Training dự án 20.05 - Kỹ năng Tư vấn tại Nhà mẫu MT EASTMARK