Training dự án 20.12_ Môi Giới Cần Làm Gì Khi Nhà Đầu Tư Đổ Bộ THE GLOBAL CITY

NHÀ ĐẦU TƯ ĐỔ BỘ THE GLOBAL CITY – MÔI GIỚI CẦN LÀM GÌ NGAY LÚC NÀY?   👥Host: Ms. Mai Hoa – Mr. Thành Trung – Ms. Duyên La

108 students enrolled

NHÀ ĐẦU TƯ ĐỔ BỘ THE GLOBAL CITY – MÔI GIỚI CẦN LÀM GÌ NGAY LÚC NÀY?

 

👥Host: Ms. Mai Hoa – Mr. Thành Trung – Ms. Duyên La

1
Training dự án 20.12_ Môi Giới Cần Làm Gì Khi Nhà Đầu Tư Đổ Bộ THE GLOBAL CITY