Training dự án 25.08 – MT EASTMARK từ góc nhìn Chủ Đầu Tư

🔥TRAINING DỰ ÁN MT EASTMARK CITY🔥 Giám đốc marketing Đơn vị phát triển Rioland - Mr. Nguyễn Phúc Thắng - trực tiếp đến văn phòng IQI để chia sẻ với anh.chị những thông tin mới và chuyên sâu về dự án: ⭕️ Phân tích chính sách mới nhất. ⭕️ Giới thiệu tính năng mới của [...]
125 students enrolled

🔥TRAINING DỰ ÁN MT EASTMARK CITY🔥

Giám đốc marketing Đơn vị phát triển Rioland – Mr. Nguyễn Phúc Thắng – trực tiếp đến văn phòng IQI để chia sẻ với anh.chị những thông tin mới và chuyên sâu về dự án:
⭕️ Phân tích chính sách mới nhất.
⭕️ Giới thiệu tính năng mới của Nhà mẫu.

Mời anh,chị tham gia buổi training cùng Chủ đầu tư!

1
Training dự án 25.08 – MT EASTMARK CITY dưới góc nhìn Chủ Đầu Tư