Training dự án 27.05 – Kỹ năng Tư vấn tại Nhà Mẫu LUMIERE BOULEVARD

Buổi training thực tế tại Nhà Mẫu "KỸ NĂNG TƯ KHÁCH TẠI NHÀ MẪU _ MT EASTMARK CITY" 🎤 Ms. Hoàng Ngọc Anh - HOT IQI Vietnam
132 students enrolled

Buổi training thực tế tại Nhà Mẫu

“KỸ NĂNG TƯ KHÁCH TẠI NHÀ MẪU _ MT EASTMARK CITY”
🎤 Ms. Hoàng Ngọc Anh – HOT IQI Vietnam

1
Training dự án 27.05 – Kỹ năng Tư vấn tại Nhà mẫu LUMIERE BOULEVARD