[Training Leaders] Unleash The Power With IQI

Một buổi Training dành cho Leaders được thực hiện bởi Mr. Aaron Siow - Vice President of Team IQI Elite - sẽ giúp cho các Sales Managers & Team Leaders tại IQI Vietnam cách xây dựng đội ngũ hùng mạnh và hiệu quả nhất! + Why we must build team? + How do we build [...]
125 students enrolled

Một buổi Training dành cho Leaders được thực hiện bởi Mr. Aaron Siow – Vice President of Team IQI Elite – sẽ giúp cho các Sales Managers & Team Leaders tại IQI Vietnam cách xây dựng đội ngũ hùng mạnh và hiệu quả nhất!

+ Why we must build team?
+ How do we build team efficiently?
+ How to expand your team to other cities?
+ Tips to maintain good culture in the team?
+ Tips to make your team members respect and be inspired by you.
+ Q&A tất cả các câu hỏi, khó khăn của các bạn đang gặp.

Sau 10 năm với IQI, Mr. Aaron đã có hơn 10.000 agents bên dưới, thu nhập mỗi năm là con số khổng lồ, tuy vậy việc vận hành và quản lý không hề đơn giản.
Hãy xem ngay “UNLEASH THE POWER WITH IQI” của Mr. Aaron để bắt đầu hành trình lớn của bạn ngay bây giờ!  💪🏻💪🏻💪🏻

1
[Leader Training] UNLEASH THE POWER WITH IQI
2
[Leader Training] UNLEASH THE POWER WITH IQI
3
[Leader Training] UNLEASH THE POWER WITH IQI

1
[Leader Training] UNLEASH THE POWER WITH IQI