Training thị trường 10.01_Trọng điểm khu Đông, Khách hàng đang đổ bộ về đâu?

Training thị trường 10.01 TRỌNG ĐIỂM KHU ĐÔNG – KHÁCH HÀNG ĐỔ BỘ VỀ ĐÂU?   🎤Ms. Bảo Ngọc – HOT IQI LIS 🎤Mr. Trí Huỳnh – HOT IQI LIS 🎤Ms. Võ Thanh Trúc – Director of Sales

Training thị trường 10.01

TRỌNG ĐIỂM KHU ĐÔNG – KHÁCH HÀNG ĐỔ BỘ VỀ ĐÂU?

 

🎤Ms. Bảo Ngọc – HOT IQI LIS

🎤Mr. Trí Huỳnh – HOT IQI LIS

🎤Ms. Võ Thanh Trúc – Director of Sales

1
Training thị trường 10.01_ TRỌNG ĐIỂM KHU ĐÔNG, KHÁCH HÀNG ĐỔ BỘ VỀ ĐÂU?