Tranning nền tảng công nghệ IQI

Những nội dung chính - Cách sử dụng ứng dụng Atlas - Dùng Atlas để đăng tin miễn phí - Tạo Landing Page - Xây dựng trang profile cá nhân - Quản lý công việc và đội nhóm bằng Atlas - IQI Bot, robot công nghệ riêng của IQI Ai nên xem video này? Tất [...]
153 students enrolled

Những nội dung chính
– Cách sử dụng ứng dụng Atlas
– Dùng Atlas để đăng tin miễn phí
– Tạo Landing Page
– Xây dựng trang profile cá nhân
– Quản lý công việc và đội nhóm bằng Atlas
– IQI Bot, robot công nghệ riêng của IQI

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh của IQI Vietnam

1
Tranning nền tảng công nghệ IQI
2
Tranning nền tảng công nghệ IQI