Tư Duy Kiểu Khác Trong Marketing Bất Động Sản

🏘 Sau những biến động của thị trường, hành vi người mua chắc chắn có sự thay đổi mạnh mẽ, tuy nhiên nhu cầu tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư vẫn luôn còn đó. Những nhà môi giới tài giỏi nhất sẽ là những người có khả năng thích ứng và [...]
218 students enrolled

🏘 Sau những biến động của thị trường, hành vi người mua chắc chắn có sự thay đổi mạnh mẽ, tuy nhiên nhu cầu tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư vẫn luôn còn đó.
Những nhà môi giới tài giỏi nhất sẽ là những người có khả năng thích ứng và nắm bắt cơ hội nhanh chóng để trở nên vượt trội trong các giai đoạn mới. Đây lại là thời điểm đánh dấu sự thay đổi về tư duy marketing của người làm BDS.

👉 Nắm bắt được yếu tố này, Ms. Amy Trần – Sales Manager IQI Vietnam có buổi Terrific Tuesday về “TƯ DUY KIỂU KHÁC TRONG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN” đến các đại diện kinh doanh.

1
Terrific Tuesday 11.10 - TƯ DUY KIỂU KHÁC TRONG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

1
Terrific Tuesday 11.10 - TƯ DUY KIỂU KHÁC TRONG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN