Ứng Khẩu Tự Tin & Những Pha Bẻ Lái Cực Gắt Khi Tư Vấn Khách Hàng

👉 Topic: "ỨNG KHẨU TỰ TIN & NHỮNG PHA BẺ LÁI CỰC GẮT KHI TƯ VẤN KHÁCH HÀNG" 🗣 Speaker: -Ms. Thiên Ân - Director of Sales -Ms. Trung Trinh - Sales Manager ——————————————— "Ứng khẩu" là việc chúng ta đối mặt hằng ngày khi tư vấn, trình bày dự án đến khách hàng. Mọi [...]
209 students enrolled

👉 Topic: “ỨNG KHẨU TỰ TIN & NHỮNG PHA BẺ LÁI CỰC GẮT KHI TƯ VẤN KHÁCH HÀNG”
🗣 Speaker:
-Ms. Thiên Ân – Director of Sales
-Ms. Trung Trinh – Sales Manager

———————————————
“Ứng khẩu” là việc chúng ta đối mặt hằng ngày khi tư vấn, trình bày dự án đến khách hàng. Mọi người thường chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong kịch bản tư vấn, bài thuyết trình,… nhưng lại quên mất chất lượng phần ứng khẩu mới đóng vai trò chủ chốt trong quyết định của người nghe!

❤️Hãy đến tham gia buổi TT sáng mai để học thêm Nghệ thuật ứng khẩu và lắng nghe nhiều kinh nghiệm quý báu, những trường hợp cụ thể, những pha bẻ lái cực gắt từ Ms.Thiên Ân & Ms.Trung Trinh giúp khách hàng quyết định xuống tiền nhanh chóng!

🤟Tham gia ngay cùng Ms. Trinh và Ms. Ân nhé!

1
Terrific Thursday 10.03 - ỨNG KHẨU TỰ TIN & NHỮNG PHA BẺ LÁI CỰC GẮT
2
Terrific Thursday 10.03 - ỨNG KHẨU TỰ TIN & NHỮNG PHA BẺ LÁI CỰC GẮT

Ky Nang Ung Khau

File size: 915 kb