Using timing to become a better persuader

⏱⏱⏱ Chúng ta thường chỉ tập trung vào những kỹ năng giao tiếp, những gì chúng ta nói và mục đích đạt được, mà vô tình quên đi những yếu tố tác động bên ngoài. Và Thời gian & Thời điểm là yếu tố quan trọng không kém. Ở phần này, chúng ta sẽ được [...]
91 students enrolled

⏱⏱⏱
Chúng ta thường chỉ tập trung vào những kỹ năng giao tiếp, những gì chúng ta nói và mục đích đạt được, mà vô tình quên đi những yếu tố tác động bên ngoài. Và Thời gian & Thời điểm là yếu tố quan trọng không kém.
Ở phần này, chúng ta sẽ được trang bị kỹ thuật sử dụng thời gian, lựa chọn thời điểm đối phương sẽ dễ thuyết phục và tung ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, bạn cũng cảm thấy tự tin, thoải mái nhất, kiểm soát tốt cảm xúc của mình.
🔔Đây là điểm quan trọng của kỹ năng thuyết phục nhưng không phải ai cũng để tâm. Cùng anh Nguyễn Thành Trung tìm hiểu cách sử dụng kỹ năng Timing (thời gian) để “tung đòn” chốt sales hiệu quả.

Những nội dung chính

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh Bất động sản

1
Using timing to become a better persuader
2
Using timing to become a better persuader
3
Using timing to become a better persuader

1
Using timing to become a better persuader