V² Development & Bất động sản Hy Lạp

Nền kinh tế 🇬🇷Hy Lạp những năm gần đây có những bước chuyển biến đặc biệt tích cực với những dấu hiệu hồi phục trông thấy. Chẳng bao lâu nữa bất động sản Hy Lạp sẽ tăng gấp đôi hiện tại và khách hàng đầu tư còn trở thành công dân châu Âu. 👉Để khách [...]
119 students enrolled

Nền kinh tế 🇬🇷Hy Lạp những năm gần đây có những bước chuyển biến đặc biệt tích cực với những dấu hiệu hồi phục trông thấy. Chẳng bao lâu nữa bất động sản Hy Lạp sẽ tăng gấp đôi hiện tại và khách hàng đầu tư còn trở thành công dân châu Âu.

👉Để khách hàng không bỏ lỡ cơ hội này, đại diện V² DEVELOPMENT – công ty phát triển bất động sản hàng đầu tại Hy Lạp, Ms. Hillary – General Manager sẽ đến IQI Vietnam vào buổi Fabulous Friday để chia sẻ về “V² DEVELOPMENT & REAL ESTATE IN GREECE

Những bạn đại diện kinh doanh có khách hàng quan tâm hoặc muốn phát triển bản thân ở thị trường mới hãy tham gia buổi training

1
V² Development & Bất động sản Hy Lạp

1
V² Development & Bất động sản Hy Lạp