Xây dựng Chiến lược Sales & Marketing cho Bản thân

Có một chiến lược cụ thể sẽ là chìa khóa cho sự thành công của bạn, định vị được những hoạt động kinh doanh tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng việc xây dựng một chiến lược tốt đòi hỏi sự hiểu biết và kinh nghiệm va chạm với khách hàng dày dặn. Nhưng [...]
391 students enrolled
Có một chiến lược cụ thể sẽ là chìa khóa cho sự thành công của bạn, định vị được những hoạt động kinh doanh tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng việc xây dựng một chiến lược tốt đòi hỏi sự hiểu biết và kinh nghiệm va chạm với khách hàng dày dặn.
Nhưng tại IQI Vietnam, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả kinh nghiệm và chiến lược hiệu quả trong thời gian dài đã được khẳng định, giúp mọi người xây dựng một chiến lược chặt chẽ rõ ràng cho bản thân.

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh Bất động sản của IQI Vietnam muốn hoàn thiện kỹ năng và bức phá doanh số.

1
Xây dựng Chiến lược Sales & Marketing cho bản thân
2
Xây dựng Chiến lược Sales & Marketing cho bản thân