Xây Dựng và Phát Triển Thương Hiệu Cá Nhân Trong BĐS

Xây dựng và phát triển THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN trong BĐS 🎤Host: Ms. La Kim Mỹ Duyên ⏰ 15:30 Thứ 3, ngày 12.09 📍Văn phòng IQI Hà Nội - 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa hoặc online qua ZOOM.
176 students enrolled

Xây dựng và phát triển THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN trong BĐS

🎤Host: Ms. La Kim Mỹ Duyên
⏰ 15:30 Thứ 3, ngày 12.09
📍Văn phòng IQI Hà Nội – 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa hoặc online qua ZOOM.

Section

1
Xây Dựng và Phát Triển Thương Hiệu Cá Nhân Trong BĐS

Section