Hoạch định chiến lược kinh doanh

Danh sách khách hàng

File size: 16 kb

Hoạch định mục tiêu

File size: 14 kb

Mục tiêu triệu đô và danh sách việc cần làm

File size: 557 kb

Hoạch định chiến lược kinh doanh

File size: 10 mB

Việc hiểu được cốt lõi của ngành dịch vụ bất động sản sẽ giúp bạn thành công và trụ vững với nghề này nhất là khi bạn đã và đang đang làm một chuyên viên tư vấn. Buổi Terrific Tuesday ngày hôm nay do chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân, giám đốc kinh doanh của IQI Vietnam, đã giúp cho các chiến binh IQI nắm được những điều cốt lõi đó, trong đó quan trọng nhất là hiểu được động lực cá nhân, cách thức hoạt động và những thách thức trong nghề cùng những giải pháp để vượt qua.

Main Features

  • Hiểu rõ bản thân mình
  • Hiểu rõ thị trường
  • Xác lập mục tiêu bán hàng
  • Xác lập chỉ số kết quả
  • Hoạch định thương hiệu
  • Lên chiến lược tìm khách hàng mới

Who is the target audience?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Hoạch định chiến lược kinh doanh – P1
2
Hoạch định chiến lược kinh doanh – P2

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 7 students
Duration: 1
Lectures: 2
Video: 1 HR 25 MIN (P1) - 1 HR 35 MIN (P2)
Level: Beginner