Hoạch định chiến lược kinh doanh

Việc hiểu được cốt lõi của ngành dịch vụ bất động sản sẽ giúp bạn thành công và trụ vững với nghề này nhất là khi bạn đã và đang đang làm một chuyên viên tư vấn. Buổi Terrific Tuesday ngày hôm nay do chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân, giám đốc kinh doanh của IQI [...]
83 students enrolled

Việc hiểu được cốt lõi của ngành dịch vụ bất động sản sẽ giúp bạn thành công và trụ vững với nghề này nhất là khi bạn đã và đang đang làm một chuyên viên tư vấn. Buổi Terrific Tuesday ngày hôm nay do chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân, giám đốc kinh doanh của IQI Vietnam, đã giúp cho các chiến binh IQI nắm được những điều cốt lõi đó, trong đó quan trọng nhất là hiểu được động lực cá nhân, cách thức hoạt động và những thách thức trong nghề cùng những giải pháp để vượt qua.

Những nội dung chính

  • Hiểu rõ bản thân mình
  • Hiểu rõ thị trường
  • Xác lập mục tiêu bán hàng
  • Xác lập chỉ số kết quả
  • Hoạch định thương hiệu
  • Lên chiến lược tìm khách hàng mới

Đối tượng nên xem video này

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Hoạch định chiến lược kinh doanh - P1
2
Hoạch định chiến lược kinh doanh – P2
3
Hoạch định chiến lược kinh doanh – P2
4
Hoạch định chiến lược kinh doanh – P2

Danh sách khách hàng

File size: 16 kb

Hoạch định mục tiêu

File size: 14 kb

Mục tiêu triệu đô và danh sách việc cần làm

File size: 557 kb

Hoạch định chiến lược kinh doanh

File size: 10 mB