Xây dựng Videos và Tìm kiếm Khách hàng từ Youtube

Hiện nay, con người dành nhiều thời gian để online và có xu hướng hành vi mua hàng dựa vào những gì họ nhìn thấy trên phương tiện truyền thông. Mỗi agent cần có một cách khác hấp dẫn hơn để tiếp cận với nhiều người và thu hút sự chú ý hơn. Và đã [...]

Hiện nay, con người dành nhiều thời gian để online và có xu hướng hành vi mua hàng dựa vào những gì họ nhìn thấy trên phương tiện truyền thông. Mỗi agent cần có một cách khác hấp dẫn hơn để tiếp cận với nhiều người và thu hút sự chú ý hơn.
Và đã là chiến binh IQI đừng bỏ lỡ sức mạnh của Youtube – một trong những sự lựa chọn tốt nhất. 💪💪

👉Vào buổi training này, chị Thiên Ân sẽ chia sẻ cho các chiến binh IQI làm thế nào để xây dựng kênh Youtube về bất động sản và tìm khách hàng từ nó.

1
Xây dựng Video và Tìm kiếm Khách hàng từ Youtube
2
Xây dựng Video và Tìm kiếm Khách hàng từ Youtube
3
Xây dựng Video và Tìm kiếm Khách hàng từ Youtube

1
Xây dựng Video và Tìm kiếm Khách hàng từ Youtube

Cách tạo kênh Youtube

File size: 14 mB